Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạo
*

*

*

*

Điền vệt ; ; tương thích vào nơi chấm. 310 c m 2 . . . . . 3 d m 2 10 c m 2 1970 c m 2 . . . . . 19 d m 2 69 c m 2 400 kilogam ...... 4 tạ4 phút trăng tròn giây...... 3 phút 59 giây

Điền dấu >;

310 c m 2 . . . . . 3 d m 2 10 c m 2

1970 c m 2 . . . . . 19 d m 2 69 c m 2

400 kilogam ...... 4 tạ

4 phút 20 giây...... 3 phút 59 giây


a) 310 c m 2 = 3 d m 2 10 c m 2

3 d m 2 10 c m 2 = 3 d m 2 + 10 c m 2 = 300 c m 2 + 10 c m 2 = 310 c m 2

b) 1 970 c m 2 > 19 d m 2 69 c m 2

19 d m 2 69 c m 2 = 1969 c m 2 3 phút 59 giây

4 phút 20 giây = 4 x 60 giây + 20 giây = 260 giây

3 phút 59 giây = 3 x 60 giây + 59 giây = 239 giây

Vậy 260 giây > 239 giây


hai thửa ruộng thu hoạch được 4 tấn trăng tròn kg thóc.Thửa ruộng trước tiên thu được rất nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 400 kilogam thóc.Hỏi từng thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?


Viết số phù hợp vào nơi chấm:

1 tạ = .....yến

4 tạ = .....yến

10 yến = ....tạ

2 tạ = .....kg

1 tạ = ...kg

9 tạ =.....kg

100 kg = ....tạ

4 tạ 60 kg = ....kg


Bài làm :

1 tạ = 10 yến

4 tạ = 40 yến

10 yến = 1 tạ

2 tạ = 200 kg 

1 tạ = 100 kg

9 tạ = 900 kg

100 kg = 1 tạ

4 tạ 60 kilogam = 460 kg 


Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:a) 7 yến …. Kg yến ….kg60 kilogam …. Yến 4 yến 5kg ….kgb) 6 tạ …. Yến tạ ….kg200 yến ….tạ 5 tạ 5kg ….kgc) 21 tấn …. Tạ tấn ….kg530 tạ …. Tấn 4 tấn 25 kg ….kgd) 1032kg …. Tấn …. Kg 5890 kilogam …. Tạ …. Kg

Viết số phù hợp vào nơi chấm:

a) 7 yến = …. Kg

*
yến = ….kg

60 kilogam = …. Yến 4 yến 5kg = ….kg

b) 6 tạ = …. Yến

*
tạ = ….kg

200 yến =….tạ 5 tạ 5kg = ….kg

c) 21 tấn = …. Tạ

*
tấn = ….kg

530 tạ = …. Tấn 4 tấn 25 kg = ….kg

d) 1032kg = …. Tấn …. Kg 5890 kilogam = …. Tạ …. Kg


a) 7 yến = 70 kilogam

*
 yến = 2kg

60 kg = 6 yến 4 yến 5kg = 45kg

b) 6 tạ = 60 yến

*
 tạ = 50kg

200 yến = trăng tròn tạ 5 tạ 5kg = 505kg

c) 21 tấn = 210 tạ

*
tấn = 100kg

530 tạ = 53 tấn 4 tấn 25 kilogam = 4025kg

d) 1032kg = 1 tấn 32 kilogam 5890 kg = 50 tạ 890kg


Viết số tương thích vào địa điểm chấm:a) 2 yến ... Kg; 2 yến 6kg ... Kg;40kg ... Yến.b) 5 tạ ... Kg; 5 tạ 75 kg ... Kg; 800kg ... Tạ;5 tạ ... Yến; 9 tạ 9 kg ... Kg; tạ ... Kg.c) 1 tấn ... Kg; 4 tấn ... Kg;2 tấn 800 kilogam ... Kg;1 tấn ... Tạ; 7000 kilogam ... Tấn;12 000 kilogam ... Tấn;3 tấn 90 kg ... Kg; ba phần tư tấn ... Kg 6000 kilogam ... Tạ

Viết số phù hợp vào nơi chấm:

a) 2 yến = ... Kg; 2 yến 6kg = ... Kg;

40kg = ... Yến.

Bạn đang xem: 400 tạ bằng bao nhiêu tấn

b) 5 tạ = ... Kg; 5 tạ 75 kilogam = ... Kg; 

800kg = ... Tạ;

5 tạ = ... Yến; 9 tạ 9 kg = ... Kg; 

*
tạ = ... Kg.

c) 1 tấn = ... Kg; 4 tấn = ... Kg;

2 tấn 800 kilogam = ... Kg;

1 tấn = ... Tạ; 7000 kg = ... Tấn;

12 000 kilogam = ... Tấn;

3 tấn 90 kilogam = ... Kg; 3 phần tư tấn = ... Kg

6000 kg = ... Tạ


a) 2 yến = trăng tròn kg; 2 yến 6kg = 26 kg;

40kg = 4 yến.

Xem thêm: Review Truyện Mạt The Hay Nhất 2021 Không Thể Bỏ Lỡ, Top 5 Review Truyện Mạt Thế Hay Độc Giả Đề Cử

b) 5 tạ = 500 kg; 5 tạ 75 kg = 575 kg;

800kg = 8 tạ;

5 tạ = 50 yến; 9 tạ 9 kg = 909 kg;

*
tạ = 40 kg.

c) 1 tấn = 1000 kg; 4 tấn = 4000 kg;

2 tấn 800 kilogam = 28000 kg;

1 tấn = 10 tạ; 7000 kg = 7 tấn;

12 000 kg = 12 tấn;

3 tấn 90 kg = 3090 kg;

*
tấn = 750 kg 

6000 kg = 60 tạ


Một con bò trọng lượng 400 kg, một bé lợn cân nặng bằng 1/4 nhỏ bò. Hỏi cả nhị con trọng lượng bao nhiêu tạ?


Đổi 400 kilogam = 4 tạ

Một nhỏ lợn cân nặng :

4 : 4 x 1 = 1 ( tạ )

Cả nhị con khối lượng :

4 + 1 = 5 ( tạ )

Đáp spps : 5 tạ 


bài bác giải

Con lợn nặng số kg là :

400 : 4 = 100 (kg)

Cả hai con nặng số kg là :

400 + 100 = 500 (kg)

Đổi: 500kg = 5 tạ.

Suy ra cả hai con nặng là 5 tạ.


Một bé bò trọng lượng 400 kg, một bé lợn trọng lượng bằng 1 4 nhỏ bò. Hỏi cả nhì con trọng lượng bao nhiêu tạ