GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


Tên thủ tục Đăng ký, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế
Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan tiến hành BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày phát hành
Trình tự tiến hành

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

1.

Bạn đang xem: Cách đăng ký bảo hiểm

NLĐ thao tác tại đơn vị chức năng SDLĐ: Lập làm hồ sơ theo điều khoản tại điểm 1 mục 1.3 Thành phần hồ nước sơ; nộp hồ sơ cho đơn vị chức năng SDLĐ.

2. NLĐ thao tác ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo dụng cụ tại điểm 2 mục 1.3 Thành phần hồ nước sơ đóng qua đơn vị chức năng đưa NLĐ đi làm việc việc ở quốc tế hoặc đóng góp trực tiếp mang đến cơ quan liêu BHXH vị trí cư trú của NLĐ trước khi đi làm việc nghỉ ngơi nước ngoài.

3. NLĐ bao gồm từ 2 sổ BHXH đóng góp trùng BHXH, BHTN: Lập hồ sơ theo biện pháp tại điểm 3 mục 1.3 Thành phần hồ nước sơ, nộp trực tiếp mang lại cơ quan lại BHXH nơi thống trị hoặc khu vực cơ trú.

4. Đơn vị SDLĐ: Ghi mã số BHXH vào những mẫu biểu tương ứng so với NLĐ đã được cấp mã số BHXH; lý giải NLĐ lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với NLĐ không được cấp mã số BHXH (kể cả NLĐ ko nhớ mã số BHXH); nộp đến cơ quan lại BHXH.

Bước 2. Cơ quan BHXH chào đón hồ sơ và giải quyết và xử lý theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả gồm: Sổ BHXH, thẻ BHYT; quyết định hoàn trả; Tiền hoàn trả thời hạn đóng trùng BHXH, BHTN.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ: Đơn vị SDLĐ, NLĐ thao tác ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan tiền BHXH NLĐ gồm từ 2 sổ BHXH đóng góp trùng BHXH, BHTN nộp hồ sơ bằng một trong các các vẻ ngoài sau:

a) Qua thương mại dịch vụ bưu chủ yếu công ích;

b) thẳng tại thành phần Một cửa của cơ sở BHXH cấp cho tỉnh, cấp cho huyện hoặc trên Trung tâm giao hàng HCC các cấp.

c) Qua thanh toán giao dịch điện tử đối với đơn vị SDLĐ: lập hồ nước sơ điện tử, cam kết số và gửi lên Cổng tin tức điện tử BHXH việt nam hoặc qua tổ chức triển khai I-VAN.

2. Nhận kết quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.

Thành phần làm hồ sơ

1. Đối với NLĐ thao tác làm việc tại đơn vị SDLĐ nộp làm hồ sơ cho đơn vị SDLĐ:

- Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Xem thêm: Cách Làm Thiệp Cưới Handmade, Cách Làm Thiệp Cưới Cực Tây, Cực Dễ Và Cực Rẻ

Trường đúng theo NLĐ được hưởng quyền hạn BHYT cao hơn: bổ sung cập nhật Giấy tờ chứng tỏ (nếu có) theo Phụ lục 03.

2. Đối với NLĐ đi làm việc nghỉ ngơi nước ngoài:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- vừa lòng đồng lao động có thời hạn ở quốc tế hoặc phù hợp đồng lao động được gia hạn đương nhiên văn phiên bản gia hạn vừa lòng đồng lao động hoặc phù hợp đồng lao động được ký bắt đầu tại nước mừng đón lao đụng theo hòa hợp đồng.

3. Đối với NLĐ gồm từ 02 sổ BHXH trở lên có thời hạn đóng BHXH, BHTN trùng nhau

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- những sổ BHXH.

4. Đối với đơn vị SDLĐ

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS); Báo cáo thực trạng sử dụng lao đụng và list tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

c) Bảng kê tin tức (Mẫu D01-TS).

Số lượng làm hồ sơ 01 bộ
Thời hạn xử lý

Kể từ thời điểm ngày cơ quan BHXH thừa nhận đủ làm hồ sơ theo quy định:

- trường hợp cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới: không thực sự 05 ngày.

- ngôi trường hợp tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không thật 05 ngày.

- trường hợp vi phạm luật quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không thực sự 10 ngày.

- ngôi trường hợp kiểm soát và điều chỉnh tăng tiền lương đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không thực sự 03 ngày.

- trường hợp xác thực sổ BHXH: không thật 05 ngày.

- ngôi trường hợp hoàn lại do đóng góp trùng BHXH, BHTN: không thật 10 ngày

Đối tượng triển khai Đơn vị SDLĐ; NLĐ đi làm việc việc ở quốc tế theo phù hợp đồng; NLĐ gồm từ 2 sổ BHXH trở lên đóng trùng BHXH, BHTN.
Lệ giá thành Không
Tên mẫu mã đơn, mẫu mã tờ khai

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

- report tình hình thực hiện lao động và list tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS).

- Bảng kê tin tức (mẫu D01-TS)


TK1_TS.pdf

TK3_TS.pdf

D01_TS.pdf

D02_LT.pdf

Phu_luc_03_Giayto_lam_cancu_caplai_the_BHYT.pdf


Yêu cầu, điều kiện tiến hành

Trong thời hạn 30 ngày tính từ lúc ngày giao phối hợp đồng lao cồn hoặc hòa hợp đồng thao tác hoặc ngày có hiệu lực thực thi của ra quyết định tuyển dụng đơn vị SDLĐ đề nghị nộp cục bộ hồ sơ theo quy định.

Bài viết liên quan