Ai là tín đồ từng lọt hố vô chu kỳ của má mì truyện ngôn tình Diệp Lạc Vô tâm thì phần nhiều sẽ biết đến các chiếc tên Hàn Trạc Thần, Hàn Thiên Vu, An Dĩ Phong… bây giờ mình sẽ reviews cho chúng ta câu chuyện ngôn tình tốn giấy mực của rứa hệ x2 – đợi em mập được không nhé