A. Chương trình bao gồm chức năng đổi khác chương trình được viết bằng ngôn từ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên laptop cụ thể.

Bạn đang xem: Chương trình dịch là gì


B. Chương trình có chức năng biến đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc thấp thành ngôn ngữ bậc cao.


C. Chương trình tất cả chức năng đổi khác chương trình được viết bằng ngữ điệu ngôn ngữ máy quý phái ngôn ngữ lập trình cụ thể.


Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 11 C++ bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình gồm đáp án !!
*

Đáp án đúng là: A

Chương trình dịch: Là chương trình gồm chức năng biến đổi chương trình được viết bằng ngữ điệu lập trình bậc cao thành chương trình tiến hành được trên máy vi tính cụ thể.


A. Chương trình dịch, dịch tổng thể chương trình mối cung cấp thành một chương trình đích rất có thể thực hiện trên máy, không thể lưu trữ để thực hiện lại khi nên thiết.


B. Chương trình dịch, dịch toàn thể chương trình nguồn thành một chương trình đích rất có thể thực hiện tại trên sản phẩm và hoàn toàn có thể lưu trữ để áp dụng lại khi bắt buộc thiết.


C. Chương trình dịch, dịch toàn thể ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.


A. Lịch trình viết bằng ngữ điệu máy có thể được hấp thụ trực tiếp vào bộ nhớ lưu trữ và tiến hành ngay, còn lịch trình viết bằng ngôn từ lập trình bậc cao nên được biến hóa thành công tác trên ngôn từ máy mới hoàn toàn có thể thực hiện tại được.

Xem thêm: Bộ Sưu Tập Bánh Sinh Nhật Công Chúa Tóc Mây ), Bánh Công Chúa Rapunzel Tóc


B. Chương trình quan trọng đặc biệt có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngữ điệu lập trình bậc cao thành chương trình triển khai được trên thiết bị tính rõ ràng được call là chương trình dịch.


C. Xây dựng là sử dụng cấu tạo dữ liệu và những câu lệnh của ngữ điệu lập trình ví dụ để tế bào tả tài liệu và diễn tả các làm việc của thuật toán.


D. Công tác dịch nhận nguồn vào là lịch trình viết bằng ngữ điệu lập trình bậc thấp (chương trình nguồn), thực hiện đổi khác sang ngôn từ lập trình bậc cao (chương trình đích).


A. Thông dịch: theo thứ tự dịch và tiến hành từng câu lệnh. Biên dịch: dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một công tác đích có thể thực hiện tại trên vật dụng và có thể lưu trữ để thực hiện lại khi bắt buộc thiết.


B. Biên dịch: theo lần lượt dịch và tiến hành từng câu lệnh. Thôngdịch: dịch tổng thể chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện nay trên lắp thêm và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi phải thiết.


C. Biên dịch: dịch toàn bộ ngôn ngữ lập trình bậc cáng đáng ngôn ngữ lập trình bậc thấp. Thông dịch: dịch tổng thể ngôn ngữ lập trình bậc thấp lịch sự ngôn ngữ lập trình bậc cao.


D. Thông dịch: dịch tổng thể ngôn ngữ lập trình bậc sanh trọng ngôn ngữ lập trình bậc thấp. Biên dịch: dịch toàn thể ngôn ngữ lập trình bậc thấp sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.