Công thức lượng giác lớp 11 từ cơ phiên bản đến nâng cao, giúp chúng ta học sinh hoàn toàn có thể nắm được chi tiết từ kia đạt được công dụng cao trong số kì thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: Công thức phương trình lượng giác cơ bản 11

1. Cách làm lượng giác lớp 11 cơ bản

*
Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản

2. Phương pháp cộng lượng giác lớp 11

Mẹo góp nhớ cách làm cộng lượng giác:Sin thì sin cos cos sin → cos thì cos cos sin sin vệt trừ → chảy thì tung nọ tung kia chia cho mẫu số một trừ chảy tan.

*
Công thức cùng lượng giác lớp 11

3. Công thức những cung link ở trên phố tròn lượng giác

Mẹo lưu giữ công thức:cos đối, sin bù, phụ chéo và tan hơn kémπ

*
Công thức những cung link ở trên tuyến đường tròn lượng giác

Đối với cung hơn nhát π / 2

cos(π/2 + x) = – sinxsin(π/2 + x) = cosx

4. Cách làm nhân đôi, nhân 3, nhân 4

a) công thức nhân song lượng giác:

*
Công thức nhân song lượng giác

b) công thức nhân 3 lượng giác:

*
Công thức nhân 3 lượng giác

c) cách làm nhân 4 lượng giác:

sin4a = 4.sina.cos3a – 4.cosa.sin3acos4a = 8.cos4a – 8.cos2a + 1cos4a = 8.sin4a – 8.sin2a + 1

5. Bí quyết hạ bậc lượng giác

Thực hóa học những công thức này gần như được biến đổi ra từ các công thức lượng giác cơ bản.

Xem thêm: Top 20 Các Cách Mở Đầu Bài Thuyết Trình Ấn Tượng, Thu Hút Người Nghe

Ví dụ như:sin²a = 1 – cos²a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

*
Công thức hạ bậc lượng giác

6. Bí quyết biến tổng thành tích

Mẹo ghi nhớ:cos cộng cos bằng hai cos cos, cos trừ cos bởi trừ hai sin sin; sin cùng sin bởi hai sin cos, sin trừ sin bằng hai cos sin.

*
Công thức biến tổng thành tích

7. Công thức thay đổi tích thành tổng

*
Công thức đổi khác tích thành tổng

8. Nghiệm phương trình lượng giác

a) Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

*
Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

b) Nghiệm phương trình lượng giác trong trường hợp sệt biệt

sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những giá trị lượng giác

Cách xác định dấu của những giá trị lượng giác đơn giản, dễ dàng hiểu trải qua bảng thống kê cụ thể dưới đây:

*
Dấu của các giá trị lượng giác

10. Bảng giá trị lượng giác của những góc lượng giác sệt biệt

Chi ngày tiết bảng lượng giác các góc quan trọng để chúng ta tham khảo:

*
Bảng quý giá lượng giác của những góc lượng giác đặc biệt

11. Các công thức lượng giác đặc biệt các bạn cần ghi nhớ (kiến thức nâng cao)

Dưới đấy là thống kế những công thức lượng giác đặc trưng nằm vào phần loài kiến thức nâng cao để giúp chúng ta lấy điểm 9, 10:

*
Các bí quyết lượng giác sệt biệt các bạn cần nhớ (kiến thức nâng cao)

13. Các chất giác ngược (nâng cao)

Công thức lượng giác 11 phần cải thiện (hàm lượng giác ngược) chi tiết để các bạn tham khảo trong quy trình ôn luyện con kiến thức chuẩn bị cho các kì thi sắp đến tới:

*
Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

14. Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

Kiến thức cải thiện lượng giác hóa số phức để chúng ta tham khảo: