thời hạn cuối cùng, hạn chót, hạn cuối là các bạn dạng dịch bậc nhất của "deadline" thành giờ đồng hồ hiendai.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: Lorenzo gave me a deadline on my musket. ↔ Lorenzo gút loại hạn chót mang lại tôi nhằm sửa cây đại pháo.


If you'll excuse me, my dear, I have something of a deadline to meet.

Nếu như được phép, cô em, tôi bao gồm chút chuyện để gia công cho hạn cuối của tôi.


*

*

Hiện tại shop chúng tôi không có bạn dạng dịch đến Deadline vào từ điển, tất cả thể chúng ta có thể thêm một bản? Đảm bảo đánh giá dịch trường đoản cú động, bộ nhớ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


The conscientious people achieve it through sticking to deadlines, to persevering, as well as hahiendai.edu.vnng some passion.

Bạn đang xem: Deadline tiếng việt là gì


Những bạn tận tâm đạt được nó bằng hiendai.edu.vnệc tuân thủ thời hạn, nhằm kiên trì, đồng thời sở hữu niềm đam mê.
The schedule is dihiendai.edu.vnded into a number of separate time periods (timeboxes), with each part hahiendai.edu.vnng its own deliverables, deadline and budget.
Lịch trình được tạo thành một số khoảng thời gian đơn nhất (khung thời gian), với từng phần gồm phân phối, thời hạn và chi phí riêng.
The press officer would be able to juggle various deadlines and sell the music as a concept—not just to lớn national stations, but also regional DJs keen to lớn expand their musical variety.
Các bên báo sẽ hoàn toàn có thể sắp xếp thời hạn không giống nhau và cũng rất có thể bán âm thanh như là một trong những khái niệm cho những đài phạt thanh quốc gia, cùng cả mang đến DJ khu vực là những người muốn mở rộng sự đa dạng chủng loại của âm nhạc mà họ cung cấp.
Pentagon press secretary Geoff Morrell said the deadline had existed for some time as " an aspirational goal " but that this did not mean all coalition forces would have to lớn leave by that date .
Thư ký báo mạng Lầu Năm Góc Geoff Morrell cho thấy thêm thời hạn bên trên đã có trong thời gian cách đây không lâu như là " kim chỉ nam mong ước ao " mà lại cũng nói thêm vấn đề này không có nghĩa là tất cả những lực lượng liên hợp sẽ buộc phải rút đi vào ngày nay .
I would suggest that we phối ourselves a deadline of let"s say the middle of January, since several of us are going to lớn be going away on holiday; the middle of January lớn finalize the matrices, make them more focused, a fewer number of actions.
Tôi ý kiến đề nghị ta hãy tự đặt ra thời hạn cho thiết yếu mình, ví dụ thời điểm giữa tháng 1, để hoàn thành nốt bảng ma trận, làm cho những hành động cơ chế tập trung hơn, với rút gọn gàng bớt nhỏ số các hành động.

Xem thêm: Cách Làm Tôm Sống Ngâm Nước Mắm Của Sỹ Chinh, Cách Làm Tôm Sống Mắm Nhĩ Thái


Nhưng theo ông Francois Hollande , thành hiendai.edu.vnên kỳ cựu của đảng làng hội , thì hạn chót này rất có thể kéo lâu năm thêm .
Michael Cieply, also of Deadline, acknowledged that the flag controversy drew mạng internet criticism & that it could have hurt the film"s performance at the box office.
Giống như Deadline, Michael Cieply bằng lòng rằng tranh cãi về quốc kì đang thu hút sự chỉ trích bên trên Internet và nó hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng tác động xấu đến màn biểu diễn phòng vé của phim.
On 26 July 2011, the Constitutional Court ruled (in case C-577/2011) by a 9-0 vote that it couldn"t change the definition of marriage as the union of a man and a woman, but also that same-sex couples have the right to size a family & ordered the Colombian Congress lớn pass legislation addressing this issue (whether by legalizing same-sex marriage or another marriage-like union) within a two years deadline (by trăng tròn June 2013).
Vào ngày 26 tháng 7 năm 2011, tand Hiến pháp vẫn ra phán xét (trong trường hòa hợp C-577/2011) bởi một cuộc bỏ thăm 9-0 rằng nó không thể biến hóa định nghĩa về hôn nhân là sự phối hợp giữa nam cùng nữ, tuy nhiên cũng là người đồng giới các cặp vợ ông xã có quyền thành lập gia đình và sai bảo cho Quốc hội Colombia trải qua luật xử lý vấn đề này (cho dù bằng cách hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới hoặc kết hôn giống như hôn nhân khác) vào thời hạn hai năm (trước ngày trăng tròn tháng 6 năm 2013).
Producer Akio Ofuji explained that they "wanted to make sure the final hàng hóa was of very high quality, so worked with the production company day and night, straight through to lớn the deadline."
Nhà phân phối Akio Ofuji giải thích rằng bọn họ "muốn bảo đảm an toàn sản phẩm cuối cùng có chất lượng rất cao, vày vậy đã thao tác với công ty sản xuất cả ngày lẫn đêm, thẳng mang lại thời hạn cuối cùng."
Applicable streaming serhiendai.edu.vnces are paid subscription, full catalog, on-demand streaming/limited tải về platforms that have existed as such within the United States for at least one full year as of the submission deadline.
Các thương mại & dịch vụ trực tuyến có thể áp dụng được đăng ký trả phí, hạng mục đầy đủ, các luồng tải xuống / cài xuống theo yêu mong đã tồn tại ngơi nghỉ Hoa Kỳ trong tối thiểu một năm kể từ ngày gửi.
The related process of reduction of time spent on non-priorities Incentives to modify behahiendai.edu.vnor to ensure compliance with time-related deadlines.
Các quá trình làm giảm thời gian tiêu hao vào các vận động không ưu tiên có tương quan Động lực để kiểm soát và điều chỉnh hành phi để đảm bảo hiendai.edu.vnệc theo đúng hạn chót về thời gian.
So I just call it the self-imposed, self-destructive arbitrary deadline about resolhiendai.edu.vnng an inehiendai.edu.vntable problem.