Một hình lập phương bao gồm cạnh 2,5cm, tính diện tích s một mặt, diện tích s toàn phần, thể tích của hình lập phương đó. hiendai.edu.vn gởi đến bạn đọc giải mã bài toán.

Bạn đang xem: Diện tích một mặt của hình lập phương


1. Một hình lập phương gồm cạnh 2,5cm, tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần, thể tích của hình lập phương đó


Diện tích một phương diện của hình lập phương là:

*

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

Stp = 6 x

*
= 37,5 (
*
)

Thể tích của hình lập phương là:

V =

*

2. Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật 2 đáy và 4 mặt bên đều là hình vuông


Trong đó:

Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt là 6 hình chữ nhật.Hình vỏ hộp đứng là hình hộp có lân cận vuông góc với mặt đáy. Hình vỏ hộp đứng có 2 lòng là hình bình hành, 4 mặt bao bọc là 4 hình chữ nhật.

Tính chất: Hình lập phương gồm sáu phương diện là các hình vuông vắn bằng nhau.Ví dụ: con xúc xắc

3. Phương pháp tính diện tích s một khía cạnh hình lập phương

Các phương diện của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên diện tích một mặt của hình lập phương đó là diện tích của hình vuông vắn đó

Diện tích một khía cạnh hình lập phương được tính theo công thức:

*

Trong đó a là cạnh của hình lập phương

4. Cách tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một phương diện nhân cùng với 6.

Diện tích toàn phần của hình lập phương được xem theo công thức:

*

Trong đó a là cạnh của hình lập phương

5. Cách tính thể tích hình lập phương

Thể tích hình lập phương được xem theo công thức:

*

Trong đó a là cạnh của hình lập phương

6. Các dạng bài bác tập tính diện tích xung quanh và toàn phần hình lập phương

Dạng 1: Tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình lập phương


Cách giải: Áp dụng các quy tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần hiendai.edu.vn nêu sinh sống trên

Dạng 2: Biết diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình lập phương, tìm diện tích s một mặt.

Xem thêm: Cách lựa chọn kiểu tóc hợp với mặt trái xoan nam để tóc gì để nam tính?

Cách giải:

Muốn tính diện tích một mặt của hình lập phương ta lấy diện tích s xung quanh phân chia cho 4.Muốn tính diện tích một mặt của hình lập phương ta lấy diện tích s toàn phần phân chia cho 6.

Dạng 3: Biết diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình lập phương, tra cứu độ lâu năm cạnh của hình lập phương.

Cách giải: Tìm diện tích một phương diện của hình lập phương. Diện tích s một mặt đó là diện tích của hình vuông, ta lập luận để tìm độ dài cạnh.

Dạng 4: Toán tất cả lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, đánh tường…..)

Cách giải: Cần khẳng định xem diện tích s cần tìm là diện tích xung quanh hay diện tích toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.