Ui mama baba của con, thọ lắm mới kiếm được một cỗ hợp gu người già như vậy này. Tôi đã đọc một lèo vào 4 ngày và xúc cảm rất thoả nguyện. Vốn dĩ niên hạ tính cách láu táu không hẳn fetish của mình, mà lại Lục Văn thực thụ quá cuốn hút, tính giải pháp được diễn tả rất đa dạng với các khía cạnh, cảm xúc chân thực đến cả sống động.Mình từng đọc một comment ở ở đâu đó về vấn đề type truyện của bắc vào nam có nội dung hầu như đều, nhưng cho lúc đọc bộ này thì thấy bình luận đó sai bét. Cực lực đề cử!


*