Âm Hán Việt: trần, trậnTổng nét: 10Bộ: phụ 阜 (+8 nét)Lục thư: hội ýHình thái: ⿰⻖東Nét bút: フ丨一丨フ一一丨ノ丶Thương Hiệt: NLDW (弓中木田)Unicode: U+9673Độ thịnh hành trong Hán ngữ cổ: cực kỳ caoĐộ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao
Âm Pinyin: chén bát ㄔㄣˊ, zhèn ㄓㄣˋÂm Nôm: chằn, dằn, rần, trằn, trần, trườnÂm Nhật (onyomi): チン (chin)Âm Nhật (kunyomi): ひ.ねる (hi.neru)Âm Hàn: 진Âm Quảng Đông: can4, zan6

敶樄軙迧陈陣𢽬𨊴𨸬𨻰𨼤

Không hiện nay chữ?


• Biện Lương tạp thi - 汴梁雜詩 (Tra Thận Hành)• Bình Khương thạch - 平姜石 (Nguyễn Xuân Ôn)• Đáo Đệ Tứ đô - 到第四闍 (Vũ Duy Thiện)• Đề toán viên phường sở cư bích thượng - 題蒜園坊所居壁 (Thái Thuận)• Đề nai lưng Hưng Đạo vương từ bỏ - 題陳興道王祠 (Nguyễn Thiện Thuật)• ân hận nhật tầm Thôi Tập, Lý Phong - 晦日尋崔戢李封 (Đỗ Phủ)• Kim nhật lương yến hội - 今日良宴會 (Khuyết danh Trung Quốc)• Nguỵ tướng mạo quân ca - 魏將軍歌 (Đỗ Phủ)• Niệm nô kiều - Đăng Đa Cảnh lâu - 念奴嬌—登多景樓 (Trần Lượng)• Thướng Vi tả tướng nhị thập vận - 上韋左相二十韻 (Đỗ Phủ)
1. (Động) Bày, trưng bày. ◎Như: “trần thiết” 陳設 trưng bày.2. (Động) Thuật, kể, bày tỏ, trình bày. ◇Tây du kí 西遊記: “Vương mẫu mã văn ngôn, tức khứ kiến Ngọc Đế, bị nai lưng tiền sự” 王母聞言, 即去見玉帝, 備陳前事 (Đệ ngũ hồi) (Tây) Vương mẫu mã nghe chuyện, liền đi tìm kiếm Ngọc Hoàng, kể hết sự việc.3. (Động) Nêu lên, tuyên dương. ◇Lễ Kí 禮記: “Dục con gián bất dục trần” 欲諫不欲陳 (Biểu kí 表記) mong mỏi can gián, không thích nêu ra.4. (Tính) Cũ, đẵ lâu. § ngược lại với chữ “tân” 新 mới. ◎Như: “trần bì” 陳皮 đồ vật vỏ quýt đang cũ. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Du du nai lưng tích thiên niên thượng” 悠悠陳跡千年上 (Thương Ngô tức sự 蒼梧即事) Xa xôi lốt cũ ngàn năm nước.5. (Danh) Nước “Trần”.6. (Danh) công ty “Trần” 陳 (557-589).7. (Danh) họ “Trần”. ◎Như: “Trần Nhân Tông” 陳仁宗 (1258-1308) vua nhà “Trần”, Việt Nam.8. (Danh) “Châu Trần” 朱陳 nhì họ nối đời kết sui gia với nhau.9. Một âm là “trận”. (Danh) thuộc nghĩa cùng với chữ “trận” 陣. ◇Luận Ngữ 論語: “Vệ Linh Công vấn trận ư Khổng Tử” 衛靈公問陳於孔子 (Vệ Linh Công 衛靈公) Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử về chiến trận.

Bạn đang xem: Họ trần trong tiếng trung


① Bày. Như trằn thiết 陳設 bày đặt.② Cũ, trái lại với chữ tân 新 mới. Như trần suy bì 陳皮 thứ vỏ quýt sẽ cũ.③ Nước Trần.④ bên Trần 陳 (557-589).⑤ bọn họ Trần.⑥ Châu è 朱陳 nhì họ nối đời kết dâu gia với nhau.⑦ Một âm là trận. Cùng nghĩa với chữ trận 陣.
① Bày, đặt: 商品陳列 Bày hàng; ② Trình bày, giãi bày, kể: 陳述 Giãi bày; ③ Cũ, nhằm lâu: 陳酒 Rượu nhằm lâu năm; 推陳出新 Đẩy cũ ra mới; ④ Nước è cổ (thời Xuân Thu, Trung Quốc); ⑤ tên Triều đại (ở Trung Quốc, năm 557-589; ở việt nam năm 1225-1400) ⑥ (Họ) Trần.

Xem thêm: Lưu Ý Khoảng Cách Giữa Các Mũi Tiêm Vắc Xin Phòng Covid, Rút Ngắn Thời Gian Tiêm Mũi 3 Vắc Xin Phòng Covid


Sắp bày ra — Lâu. Cũ — chúng ta người. Thơ Nguyễn Công Trứ: » Xưa nay mấy kẻ nhiều tình, Lão Trần là 1 trong những với mình là nhị « — tên một triều đại của Việt Nam.
bố è 布陳 • chu è 朱陳 • cung nai lưng 供陳 • điều nai lưng 條陳 • điều trần trần gian đại cố 條陳天下大世 • điều trần thời sự 條陳時事 • nhân trằn 茵陳 • phan è cổ 潘陳 • bày tỏ 分陳 • phô trằn 鋪陳 • phu è 敷陳 • sớ trần 疏陳 • tất è 畢陳 • trần phân bì 陳皮 • trần ly tử lạn đưa ra ma 陳穀子爛芝麻 • è cổ hủ 陳腐 • è cổ liệt 陳列 • trằn tạ 陳謝 • trằn tấu 陳奏 • nai lưng thiết 陳設 • nai lưng thuyết 陳說 • è tình 陳情
1. (Động) Bày, trưng bày. ◎Như: “trần thiết” 陳設 trưng bày.2. (Động) Thuật, kể, bày tỏ, trình bày. ◇Tây du kí 西遊記: “Vương mẫu văn ngôn, tức khứ kiến Ngọc Đế, bị trần tiền sự” 王母聞言, 即去見玉帝, 備陳前事 (Đệ ngũ hồi) (Tây) Vương mẫu mã nghe chuyện, liền đi tìm Ngọc Hoàng, kể hết sự việc.3. (Động) Nêu lên, tuyên dương. ◇Lễ Kí 禮記: “Dục con gián bất dục trần” 欲諫不欲陳 (Biểu kí 表記) mong can gián, không thích nêu ra.4. (Tính) Cũ, đẵ lâu. § ngược lại với chữ “tân” 新 mới. ◎Như: “trần bì” 陳皮 máy vỏ quýt đã cũ. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Du du trần tích thiên niên thượng” 悠悠陳跡千年上 (Thương Ngô tức sự 蒼梧即事) Xa xôi vệt cũ ngàn năm nước.5. (Danh) Nước “Trần”.6. (Danh) bên “Trần” 陳 (557-589).7. (Danh) họ “Trần”. ◎Như: “Trần Nhân Tông” 陳仁宗 (1258-1308) vua đơn vị “Trần”, Việt Nam.8. (Danh) “Châu Trần” 朱陳 nhì họ nối đời kết thông gia với nhau.9. Một âm là “trận”. (Danh) cùng nghĩa với chữ “trận” 陣. ◇Luận Ngữ 論語: “Vệ Linh Công vấn trận ư Khổng Tử” 衛靈公問陳於孔子 (Vệ Linh Công 衛靈公) Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử về chiến trận.
① Bày. Như è cổ thiết 陳設 bày đặt.② Cũ, trái lại với chữ tân 新 mới. Như trần tị nạnh 陳皮 trang bị vỏ quýt đang cũ.③ Nước Trần.④ bên Trần 陳 (557-589).⑤ chúng ta Trần.⑥ Châu trằn 朱陳 nhì họ nối đời kết dâu gia với nhau.⑦ Một âm là trận. Thuộc nghĩa cùng với chữ trận 陣.