Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ hiendai.edu.vn.Học những từ chúng ta cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: How nghĩa là gì

We use exclamations khổng lồ express surprise or shock or a strong emotion about something. The type of phrase or clause associated with exclamations is called exclamative. …
We use How is …? to ask about someone’s general health or about the condition or state of something, or how people experience something: …
các quan điểm của những ví dụ cần yếu hiện cách nhìn của các biên tập viên hiendai.edu.vn hiendai.edu.vn hoặc của hiendai.edu.vn University Press hay của những nhà cấp phép.
*

a strong box or cupboard with special locks where valuable things, especially money or jewels (= precious stones), are kept

Về bài toán này
*

*

Xem thêm: Review Bột Cần Tây Dalahouse, {Review} Bột Cần Tây Dalahouse Có Tốt Không

*

cải cách và phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu năng lực truy cập hiendai.edu.vn English hiendai.edu.vn University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng na Uy Norwegian–English Tiếng Anh–Tiếng ba Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt