Tự nhiên xem quá nhiều phim vào một khoảng thời gian ngắn không kịp viết reviews nên đã bước đầu quên dần và mất đi xúc cảm sống động sau khi xem phim rùi. Sau này rút kinh nghiệm xem gì/đọc gì thì đều review liền mang lại “nóng”