Intent trong androidđược dùng làm mở một Activity khác và có thể truyền dữ liệu cho Activity được gọi. Một Activity được gọi sau khi xong xuôi có thể gửi dữ liệu về đến Activity đã điện thoại tư vấn nó.

Bạn đang xem: Sử dụng intent trong android

Intent trong androidMở một Activity không kiểm soát hiệu quả trả về

Không truyền dữ liệu cho Activity được gọi


*

*

*

Intent trong androidMở Activity ko truyền tài liệu và không xử lý tác dụng trả về

Thiết kế bối cảnh ứng dụng


*

*

Tại Activity 1: Khi người dùng click vào “Mở Activity 2“, vận dụng sẽ gọi Activity 2 và đóng activity hiện nay hành (Activity 1).

Tại Activity 2: Khi người dùng click vào “Quay về Activity 1“, ứng dụng sẽ điện thoại tư vấn Activity 1 với đóng activity hiện tại hành (Activity 2).

Viết xử lý:

Viết xử lý cho nút “Mở Activity 2” trên Activity 1 (Phần in đậm là activity được gọi)

Intent it = new Intent(this , Activity2.class);startActivity(it);Viết cách xử lý cho nút “Quay về Activity 1” trên Activity 2 (Phương thức finish() đang đóng activity lúc này và trở lại activity trước)

finish();

Intent trong game android – Mở Activity bao gồm truyền tài liệu và ko xử lý hiệu quả trả về.

Thiết kế hình ảnh ứng dụng:


Activity_Input có nhiệm vụ tìm số nhỏ nhất trong 2 số cùng gửi kết quả tìm được mang đến Activity_Result.

Xem thêm: Review Massage Hoa Đà 1 Nha Trang Nổi Tiếng, Massage Nha Trang

Viết xử lý:

Viết xử trí cho nút “Gửi kết quả” tại Activity_Input

Intent it = new Intent(this, Activity_Result.class);//Đóng gói tài liệu để gửi cho Activity_ResultBundle bundle = new Bundle();bundle.putFloat("n1", num1);bundle.putFloat("n2", num2);it.putExtra("data", bundle);//Mở Activity_ResultstartActivity(it);Viết xử lýnhận tác dụng tại phương thứconCreate của Activity_ResultIntent it = getIntent();//Nhận gói tài liệu từ Activity_InputBundle bundle = it.getBundleExtra("data");//Đọc tài liệu và gán vào hai đổi mới a với bfloat a = bundle.getFloat("n1");float b = bundle.getFloat("n2");

Intent trong game android – Mở Activity cùng xử lý kết quả trả về

Thiết kế đồ họa ứng dụng


Khi người tiêu dùng click vào nút “Nhập tên” tạiActivity_ShowName, áp dụng sẽ hotline Activity_InputName. Khi người dùng click vào nút “Hoàn tất“, dữ liệu sẽ được gọi về Activity_ShowName

Viết cách xử trí choActivity_ShowName

Viết xử lý cho nút “Nhập tên” (Lưu ý, hàng đầu làRequest Code – Mã yêu thương cầu)

// Mở activity không giống tại sự kiện click của nút "Nhập tên"Intent it = new Intent(this, Activity_InputName.class);startActivityForResult(it, 1);Thêm phương thứconActivityResult(Phương thức đang xử lý hiệu quả trả về)và viết xử lý (Trong app android Studio, nhấn tổng hợp phím Alt + Insert -> lựa chọn Override Methods -> chọnonActivityResult -> chọn OKđể thêm phương thức)
Và tác dụng thu đượcprotected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);Code hoàn chỉnh của cách thức onActivityResultprotected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); if(requestCode==1) Bundle b = data.getBundleExtra("data"); //Đọc công dụng trả về với gán vào biến strName String strName = b.getString("name"); Viết cách xử trí cho nút “Hoàn tất” tại Activity_InputName

EditText txt = (EditText)findViewById(R.id.txtName);// Tham chiếu mang lại intentIntent it = getIntent();// Tạo đối tượng người tiêu dùng để gói gọn dữ liệuBundle b = new Bundle();b.putString("name", txt.getText().toString());it.putExtra("data", b);// giữ hộ lại kết quả cho Activity_ShowName (1 là Result Code)setResult(1, it);// Đóng activity hiện tạifinish();

Intent trong android – ví dụ như mẫu

Thiết kế ứng dụng gồm 2 activity. Khi chạy ứng dụng, màn hình đăng ký thông tin sẽ cho phép người sử dụng nhập tên quý khách và email. Khi người dùng click nút “Gửi”, những thông tin này sẽ tiến hành chuyển đến màn hình hiển thị thứ hai.


Hình 2: screen hiển thị thông tin đăng ký

Tạo 2 activity tương xứng cho nhị màn hình

Chuột đề xuất package -> lựa chọn New -> lựa chọn Activity -> lựa chọn Empty Activity.

Activity đầu tiên đặt tên là SignUpActivity, activity sản phẩm hai khắc tên là WelcomeActivity

Thiết kế bối cảnh ứng dụng

Màn hình đăng ký thông tin SignUpActivity(Hình 1)

Viết xử lý

Code hoàn hảo củaSignUpActivity (Lưu ý hướng dẫn và chỉ định phương thứcsignUpAction đến thuộc tính onClick ngơi nghỉ layout)

import android.content.Intent;import android.support.v7.app.AppCompatActivity;import android.os.Bundle;import android.view.View;import android.widget.EditText;public class SignUpActivity extends AppCompatActivity EditText etTenKH; EditText etEmail;
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_sign_up); etTenKH = (EditText) findViewById(R.id.etTenKH); etEmail = (EditText) findViewById(R.id.etEmail); public void signUpAction(View v) Bundle b = new Bundle(); b.putString("tenKH", etTenKH.getText().toString()); b.putString("email", etEmail.getText().toString()); Intent i = new Intent(this, WelcomeActivity.class); i.putExtra("data", b); startActivity(i); Code hoàn hảo củaWelcomeActivityimport android.content.Intent;import android.support.v7.app.AppCompatActivity;import android.os.Bundle;import android.widget.TextView;public class WelcomeActivity extends AppCompatActivity TextView tvTenKH; TextView tvEmail;
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_welcome); tvTenKH = (TextView) findViewById(R.id.tvTenKH); tvEmail = (TextView) findViewById(R.id.tvEmail); Intent i = getIntent(); Bundle b = i.getBundleExtra("data"); String strTenKH = b.getString("tenKH"); String strEmail = b.getString("email"); tvTenKH.setText(tvTenKH.getText().toString() + strTenKH); tvEmail.setText(tvEmail.getText().toString() + strEmail);

Intent trong android – bài tập thực hành

Xây dựng áp dụng đặt thức nạp năng lượng và thức uống tất cả 3 activity.Giao diện của MainActivity


FoodActivity: được hotline khi người dùng touch (chạm) vào nút lệnh “Chọn thức ăn”, hiện đồ họa liệt kê 4 bón ăn: Phở Hà Nội, Bún bò Huế, Mì Quảng, Hủ Tíu tp sài gòn và được cho phép người cần sử dụng lựa chọn.Khi người dùng đã chọn một món nạp năng lượng và touch vào nút “Đặt món”, áp dụng sẽ đóngFoodActivityvà nhờ cất hộ tên món nạp năng lượng về MainActivity để cập nhật tên món nạp năng lượng đã chọn.

DrinkActivity: được điện thoại tư vấn khi người dùng touch (chạm) vào nút lệnh “Chọn vật dụng uống”, hiện bối cảnh liệt kê 4 thức uống: Pepsi, Heineken, Tiger, tp sài gòn Đỏ và có thể chấp nhận được người dùng lựa chọn.Khi người tiêu dùng đã chọn 1 đồ uống với touch vào nút “Đặt món”, vận dụng sẽ đóng góp DrinkActivityvà giữ hộ tên món ăn về MainActivity để update tên vật dụng uống sẽ chọn.