Ở tab thiết lập chung thầy/cô cần niềm nở chọn “Thu thập địa chỉ email” nếu muốn lấy địa chỉ email của sinh viên

Chọn vào hạn chế người tiêu dùng trong Can Tho University và giới hạn tại một lần trả lời.

*

Bước 6: Cài đặt cơ chế bài kiểm tra:

Ở tab bài bác kiểm tra trong tải đặt, chúng ta bật tùy chọn “Đặt làm bài kiểm tra” và xem xét một vài tùy chọn áp dụng cho những người trả lời như mặt dưới. Cùng nhấn giữ để tải đặt.

 

*

*

Bước 7: Giới hạn thời hạn làm bài 

Để thiết đặt thời gian mở/đóng form cùng đặt thời hạn làm bài 

*

Trên cửa sổ TIMER FOR FORMS đặt những thông số

Timer: thời gian làm bài

Start: thời gian mở form

Stop: thời hạn đóng form

Share link bằng cách click vào Preview / giới thiệu this link, rồi copy links đó gửi mang lại sinh viên

*

Bước 8: biên soạn câu hỏi

Trường vừa lòng 1: thắc mắc trắc nghiệm độc lập

Chọn loại câu hỏi là Trắc nghiệm

*

Click vào lời giải để cài đặt câu trả lời đúng với điểm số, luôn luôn chọn phải ở từng câu hỏi

*

Chọn vào vết 3 chấm ngơi nghỉ cuối thắc mắc → sắp xếp lại trang bị tự lời giải để hoán thay vị trí lời giải trên các form vấn đáp của sinh viên

*

Để chèn hình ảnh vào câu hỏi, click vào hình tượng hình ảnh như hình mặt dưới

 

*

Trường hợp 2: tạo ra bảng vấn đáp trắc nghiệm, áp dụng lưới trắc nghiệm

Chèn ảnh chứa nội dung các câu hỏi, chọn loại thắc mắc là lưới trắc nghiệm

*

Hàng đề tên câu hỏi, cột ghi đáp án

*

Chọn Yêu cầu phản hồi trong mỗi hàng

Click vào “Đáp án” để cài đặt đáp án đúng với điểm số

Sau khi hoàn thành, bảng vấn đáp trắc nghiệm sẽ y như hình

*

 

Trường vừa lòng 3: Yêu cầu sinh viên nộp bài xích tập

Chọn loại câu hỏi là cài đặt tệp lên

 

*

Chọn tiếp tục

*
Chọn một số loại file có thể chấp nhận được upload, chỉ định số lượng file tối đa và size file về tối đa. 

Chọn bắt buộc

*

Trường hòa hợp 4: thực hiện lại các câu hỏi đã sản xuất ở các biểu chủng loại trước đây

Chọn Nhập thắc mắc (Phần tô đỏ)

*

Chọn biểu mẫu cần thực hiện lại câu hỏi

*

Check vào những ô vuông trước thắc mắc cần sử dụng lại → Nhập câu hỏi

*

Bước 9: Gửi 

Sau khi xong xong bài xích biểu mẫu, nhằm gửi Biểu Mẫu các bạn Click lựa chọn Gửi.

*
Cách 1: Gửi thư điện tử đến fan nhận hoặc group lớp

*

Cách 2:

Chọn hình tượng link → chọn rút ngắn URL→ chọn sao chép rồi gửi add URL đó cho người bạn muốn họ trả lời

*

Bước 10: thu thập dữ liệu

Cách 1: Chọn vào hình tượng trang tính sẽ khởi tạo được 1 trang tính đựng dữ liệu thu thập được bên trên drive (Khuyên dùng)

*

Để xuất tài liệu ra file excel

Chọn Tệp → tải xuống → Microsoft Excel

*

Cách 2: Tải xuống file csv, mặc dù các này tài năng bị lỗi phông chữ khôn cùng cao

Click vào lốt 3 chấm bên đề xuất → download câu trả lời xuống(csv)

 

*

*

Để khắc phục lỗi font chữ, quý thầy cô làm cho theo công việc sau:

B1: Mở excel lên → chọn Data → chọn From Text

*

B2: chọn file csv vừa thiết lập về → Import

*

B3: chọn Delimited → Next

*

B4: lựa chọn Comma → Next

*

B5: lựa chọn General → Finish

*

B6: lựa chọn OK

*

Bước 11: tùy chỉnh cảnh báo qua email mỗi khi có đăng ký mới

Trong phần tùy chọn của câu trả lời, click lựa chọn “Nhận thông báo qua email cho những câu vấn đáp mới”