- Độ dài mặt đường gấp khúc được tính bằng tổng độ dài các đoạn trực tiếp của mặt đường gấp khúc đó.

Bạn đang xem: Tính độ dài đường gấp khúc

Ví dụ: Đường vội khúc ABC tất cả (AB = 5cm) , (BC = 7cm). Độ dài con đường gấp khúc ABC là bao nhiêu xăng-ti-mét ?


Giải

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

(5 + 7 = 12left( cm ight))

Đáp số: (12cm).

*

Dạng 3: Đọc tên con đường gấp khúc tất cả trong hình vẽ.

Xem thêm: Review Chi Tiết Sửa Rửa Mặt Pond'S Acne Clear Có Tốt Không?

Em phát âm tên các điểm đầu mút của các đoạn thẳng tất cả trong đường gấp khúc, theo chiều nối những điểm từ bỏ trái sang yêu cầu hoặc từ cần sang trái.

Ví dụ: Đọc tên của đường gấp khúc sau:

*

Tên đường gấp khúc được hiểu là ABC hoặc CBA.


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài bác 1: Ôn tập những số đến 100
bài 2: Số hạng - Tổng
bài xích 3: Đề-xi-mét
bài 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài 1: Phép cộng gồm tổng bởi 10
bài xích 2: 26 + 4; 36 + 24
bài xích 3: 9 cộng với một số: 9 + 5
bài bác 4: 29 + 5
bài 5: 49 + 25
bài bác 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
bài xích 7: 28 + 5
bài bác 8: 38 + 25
bài bác 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài bác 10: câu hỏi về nhiều hơn.
bài bác 11: 7 cùng với một số: 7 + 5
bài bác 12: 47 + 5
bài bác 13: 47 + 25
bài 14: câu hỏi về ít hơn
bài xích 15: Ki-lô-gam
bài bác 16: 6 cùng với một số: 6 + 5
bài 17: 26 + 5
bài xích 18: 36 + 15
bài 19: Bảng cùng
bài xích 20: Phép cộng bao gồm tổng bằng 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài 1: Tìm một số trong những hạng vào một tổng
bài xích 2: Số tròn chục trừ đi một số
bài 3: 11 trừ đi một số : 11 - 5
bài xích 4: 31 - 5
bài xích 5: 51 - 15
bài bác 6: 12 trừ đi một số trong những
bài xích 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài xích 9: tìm kiếm số bị trừ
bài bác 10: 13 trừ đi một vài : 13 - 5
bài 11: 33 - 5
bài bác 12: 53 - 15
bài bác 13: 14 trừ đi một trong những : 14 - 8
bài bác 14: 34 - 8
bài bác 15: 54 - 18
bài bác 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
bài xích 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài bác 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài 19: Bảng trừ
bài 20: 100 trừ đi một số
bài 21: kiếm tìm số trừ
bài xích 22: Đường thẳng
bài xích 23: Ngày, giờ đồng hồ
bài bác 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài 1: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)
bài 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)
bài 3: Ôn tập về đo lường và tính toán (học kì 1)
bài xích 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân chia
bài 1: Tổng của khá nhiều số
bài xích 2: Phép nhân
bài bác 3: thừa số - Tích
bài bác 4: Bảng nhân 2
bài xích 5: Bảng nhân 3
bài 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài xích 8: Đường cấp khúc - Độ dài con đường gấp khúc
bài xích 9: Phép chia
bài 10: Bảng phân chia 2
bài 11: một trong những phần hai
bài bác 12: Số bị phân tách - Số chia - yêu mến
bài 13: Bảng phân tách 3
bài 14: một trong những phần ba
bài bác 15: tra cứu một thừa số của phép nhân
bài bác 16: Bảng phân chia 4
bài bác 17: một trong những phần tư
bài xích 18: Bảng phân chia 5
bài 19: 1 phần năm
bài bác 20: Giờ, phút - thực hành thực tế xem đồng hồ.
bài 21: tra cứu số bị phân tách
bài 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài xích 23: Số một trong phép nhân cùng phép phân chia
bài bác 24: Số 0 vào phép nhân cùng phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài xích 2: So sánh những số tròn trăm
bài 3: các số tròn chục từ 110 mang lại 200
bài xích 4: các số từ bỏ 101 mang đến 110
bài bác 5: những số từ 111 mang lại 200
bài xích 6: những số có tía chữ số
bài 7: So sánh những số có tía chữ số
bài xích 8: Mét
bài xích 9: Ki-lô-mét
bài 10: Mi-li-mét
bài bác 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, 1-1 vị.
bài 12: Phép cùng (không nhớ) vào phạm vi 1000
bài xích 13: Phép trừ (không nhớ) vào phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.