Để bình thường vui cũng giống như giúp Đại Hiệp rất có thể sở hữu nhanh chóng Hiệp Khách truyền thuyết thần thoại sắp tới - Hà Túc Đạo.

Xạ Điêu Tam Khúc Mobile chủ yếu thức trình làng sự kiện vòng xoay May Mắn.

⏰ Thời Gian

- Bắt đầu: 10:00 27/12

- Kết thúc: 23:59 02/01