Sến, lại còn cũ rỉ, thời trước ngó vào nửa tập đầu thôi là bỏ, lần vừa rồi tự nhiên thừa thãi thời gian kiểu đầu mẩu chẳng đầy đủ để hưởng thụ cái gì ra trò cũng chẳng bao gồm bộ như thế nào xộp xoạp đến tạm, vậy nên mần demo lại… nhặt được vài lắp thêm hay ho, thôi thì ghi lại.
Xem à không lướt (và cứ để phim trôi trong khi thao tác khác
*