Trong bài viết này, KISS English cùng chúng ta tìm hiểu bài xích thuyết trình giờ Anh về môi trường. Hãy quan sát và theo dõi nhé. 

Xem ngay giải pháp học từ bỏ vựng vô cùng tốc và nhớ thọ tại trên đây nhé: 


Video hướng dẫn phương pháp học từ vựng tiếng Anh vô cùng tốc và nhớ lâu | Ms Thuỷ KISS English

Môi ngôi trường vẫn vẫn là một chủ đề phổ biến trong các bài viết và bộc lộ tiếng Anh. Trong nội dung bài viết này, KISS English cùng các bạn tìm hiểu bố cục tổng quan bài diễn giả tiếng Anh về môi trường. Hãy theo dõi và quan sát nhé.

Bạn đang xem: Bài thuyết trình tiếng anh bằng powerpoint về môi trường


Bố Cục bài Thuyết Trình giờ Anh Về Môi Trường

*
Bố Cục bài bác Thuyết Trình giờ Anh Về Môi Trường

Cũng như bố cục của các bài nói khác, bố cục tổng quan bài diễn tả tiếng Anh về môi trường sẽ gồm ba phần:

Phần mở đầuNội dung chínhPhần kết

Phần mở đầu

Cần nêu bao quát và trọng tâm vào vấn đề mà đề bài đang kể tới.

Ví dụ: Đề bài bác về nguyên nhân cần phải đảm bảo an toàn môi trường

The environment is a place of residence for humans, plants, & animals, so protecting the environment is an indispensable activity khổng lồ ensure that everything grows at its best.

(Môi trường là chỗ sinh sống của tất cả con bạn và động thực vật, vì vậy, đảm bảo môi ngôi trường là hoạt động tất yếu để bảo đảm an toàn mọi vật dụng phát triển tốt nhất)

Nội dung chính

Các bạn có thể nói về những nội dung sau:

Thực trạng môi trường hiện nay, nguyên nhân độc hại môi trườngCác biện pháp bảo đảm môi trường hiện tại nayĐưa ra thông điệp đảm bảo an toàn môi trường (hậu quả của tàn phá môi trường, sự nỗ lực của vậy giới,…)Những hành động rõ ràng giúp bảo đảm an toàn môi trường

Phần kết

Tóm tắt lại ý bao gồm và nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng/ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, nêu quan tâm đến của các bạn (hy vọng, đóng góp của bạn dạng thân,…)


50 từ Vựng hay được sử dụng Trong bài xích Thuyết Trình giờ Anh Về Môi Trường

Sau đó là một số tự vựng phổ cập thường được dùng trong bài bác thuyết trình giờ đồng hồ Anh về môi trường.

acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xítatmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyểnbiodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng và phong phú sinh họccatastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họaclimate /ˈklaɪmət/ khí hậuclimate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện nay tượng chuyển đổi khí hậucreature /ˈkriːʧə/ sinh vậtdestruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủydisposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự bỏ bỏdesertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình sa mạc hóadeforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừngdust /dʌst/ lớp bụi bẩnearthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn hễ đấtecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái họcecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh tháialternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ năng lượng thay thếenvironment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trườngenvironmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường thiên nhiên họcerosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mònexhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thảifamine /ˈfæmɪn/ nàn đóipesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ dung dịch trừ sâufertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bóngreenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kínhindustrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệpnatural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ khoáng sản thiên nhiênoil spill /ɔɪl spɪl/ sự nuốm tràn dầuozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zônpollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễmpreservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồnrainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng sức nóng đớisea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biểnsewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thảisolar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ tích điện mặt trờisolar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trờiurbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóaharmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hạirenewable /rɪˈnjuːəbl/ hoàn toàn có thể phục hồireusable /riːˈjuːzəbl/ rất có thể tái sử dụngtoxic /ˈtɒksɪk/ độc hạipolluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễmbiodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ rất có thể phân hủysustainable /səˈsteɪnəbəl/ bền vữnghazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểmorganic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơman-made /mən-meɪd/ nhân tạoenvironment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ thân thiện với môi trườngprotect /prəˈtɛkt/ bảo vệpurify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọcrecycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế

Mẫu bài Thuyết Trình giờ đồng hồ Anh Về Môi Trường

*
Mẫu bài Thuyết Trình tiếng Anh Về Môi Trường

Mẫu 1: đảm bảo môi trường

What is the environment? It’s the air we breathe, the water we drink, and is everything we need for our life. However, that environment is being damaged day by day. The air is contaminated, the water becomes dirt and poisoned, và many countries in the world are facing extreme weather conditions. Sadly, our activities are one of the major causes of pollution. Therefore, it’s important to lớn know that protecting our planet starts with you! Dear government, please be more strict to lớn actions that harm our environment. Dear enterprises, don’t vì things that seriously pollute the water and the air, let’s spend time và money finding the right way to run your business. Sustainable development is the key lớn the future. Finally, dear individuals, my friends, you can use less plastic, plant a tree, reuse things & do many other actions. Protecting the environment is a powerful way lớn save ourselves & our future. Let’s say no to pollution and stand up for the Earth.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Bao Nhân Thịt Bằng Bột Pha Sẵn Mềm Xốp Cho Bữa Sáng

Dịch:

Môi trường là gì? Đó là không khí bọn họ thở, nước bọn họ uống và là đông đảo thứ chúng ta cần cho cuộc sống đời thường của mình. Tuy nhiên, môi trường xung quanh đó đang bị hủy diệt từng ngày. Không gian bị ô nhiễm, nước trở nên dơ và lây lan độc, nhiều tổ quốc trên trái đất đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết xung khắc nghiệt. Đáng bi tráng thay, các vận động của họ là trong số những nguyên nhân bao gồm gây ô nhiễm. Vị đó, điều đặc trưng là phải biết rằng việc bảo đảm an toàn hành tinh của bọn chúng ta ban đầu từ bạn! Thưa chủ yếu phủ, xin hãy ngặt nghèo hơn cùng với những hành động làm tổn hại đến môi trường của bọn chúng ta. Các doanh nghiệp thân mến, đừng làm cho những bài toán gây độc hại nghiêm trọng mang lại nguồn nước cùng không khí, chúng ta hãy dành thời gian và tiền tài để kiếm tìm ra 1 hướng đi chính xác để điều hành quá trình kinh doanh của mình. Vạc triển bền bỉ là khóa xe của tương lai. Cuối cùng, các cá nhân thân mến, chúng ta của tôi, các chúng ta có thể sử dụng ít nhựa hơn, trồng một chiếc cây, tái thực hiện mọi trang bị và làm cho nhiều hành động khác. đảm bảo môi trường là 1 trong những cách mạnh bạo để cứu chính bọn họ và sau này của bọn chúng ta. Hãy nói ko với ô nhiễm và đứng lên vì Trái đất.

Mẫu 2: Ô lây lan môi trường

In recent years, the natural calamity situation has become more & more serious. Dangerous storms, volcanic eruptions, Arctic ice are slowly melting. These all come from global warming. What is the cause of global warming? First, greenhouses are one of the major causes of global warming. Because greenhouses have very high heat absorption. The second reason is the amount of CO2 released into the air. As the amount of CO2 increases, the amount of heat transmitted khổng lồ the earth by the sun will be absorbed & retained by the sun. Normally, the emitted C02 gas will be absorbed by the plants & returned to the O2 gas. But the indiscriminate deforestation makes the amount of trees not enough. These are the main causes of global warming. When the earth warms, it means climate change. Hence the phenomena such as melting ice mentioned in the first section have appeared. We are developing right now, but this development is not sustainable. If we remain indifferent, we will kill ourselves. Although we cannot change what happened, we can improve the environment together.

Dịch:


Những năm vừa mới đây tình trạng thiên tai ngày 1 nặng nề. Những cơn lốc nguy hiểm, núi lửa xịt trào, băng sinh hoạt Bắc rất đang dần dần tan chảy. Những vấn đề này đều đến từ sự nóng dần lên của trái đất. Nguyên nhân của việc trái khu đất bị tăng cao lên là gì? lắp thêm nhất, công ty kính là giữa những nguyên nhân mập dẫn đến việc nóng lên của trái đất. Vày nhà kính gồm tính hấp thụ nhiệt khôn xiết cao. Lý do thứ hai kia là do số lượng khí CO2 thải ra ngoài không khí. Bởi số lượng khí CO2 tăng cao, lượng nhiệt từ phương diện trời truyền cho trái đất sẽ ảnh hưởng khí này hấp thụ và giữ lại. Thông thường, lượng khí C02 được thải ra sẽ tiến hành cây xanh hấp thụ và trả lại khí O2. Nhưng do câu hỏi chặt phá rừng bừa bãi làm cho lượng cây cỏ không đủ. Đây là những vì sao chính dẫn đến sự việc trái khu đất nóng lên. Lúc trái đất nóng lên đồng nghĩa với việc thay đổi khí hậu. Cho nên vì thế những hiện tượng như băng chảy được đề cập đến ở chỗ đầu đã xuất hiện. Hiện tại tại họ đang phát triển nhưng sự cải cách và phát triển này không bền vững. Nếu họ còn dửng dưng thì chúng ta sẽ tự làm thịt chết bao gồm mình. Tuy nhiên con người không thể đổi khác những gì đã xảy ra nhưng bạn cũng có thể cùng nhau cải thiện môi trường.

Tham khảo thêm bài viết của KISS English:


Nói Về Ô Nhiễm môi trường thiên nhiên Bằng tiếng Anh 2022

Lời Kết

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng về bài xích thuyết trình giờ đồng hồ Anh về môi trường thiên nhiên mà KISS English muốn mang về cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này tương xứng và bổ ích với bạn. Chúc các bạn có 1 trong các buổi học vui vẻ với hiệu quả.

Đọc thêm nội dung bài viết về Ms Thuỷ chia sẻ hành trình nhằm học tiếng Anh trở nên đối chọi giản:

https://vietnamnet.vn/ceo-kiss-english-chia-se-hanh-trinh-de-hoc-tieng-anh-tro-nen-don-gian-2067636.html