MỤC LỤC BÀI VIẾTI. Những cấp bậc quân hàm vào quận nhóm nhân dân  1. Cấp độ quân hàm của sĩ quan 2. Level quân hàm của quân nhân siêng nghiệp 3. Cấp độ quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩII. Vết hiệu phân biệt các cấp bậc hàm vào quân nhóm nhân dânIII. Khối hệ thống cấp bậc hàm vào Công an nhân dân 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan liêu nghiệp vụ: 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật: 3. Hạ sĩ quan, chiến sỹ nghĩa vụ:IV. Vệt hiệu nhận ra các cấp độ trong công an nhân dân
Các level trong công an, quân đội và dấu hiệu nhận biết
“Tôi xuất xắc thấy các chiến sĩ công an người thì mặc áo có 2 sao người thì gồm 3 sao...và tôi lần khần họ đã làm dịch vụ gì. Vậy tôi xin hỏi trong lĩnh vực công an và quân đội tất cả nhưng level nào cùng dấu hiệu nhận ra từng cấp bậc đó? Xin cảm ơn! “_Thanh Nga ( Đồng Nai)

I. Những cấp bậc quân hàm vào quận team nhân dân 

 1. Cấp độ quân hàm của sĩ quan

Theo quy định tại Điều 10 nguyên tắc Sĩ quan lại Quân team nhân dân vn 1999 thì cấp độ quân hàm của sĩ quan gồm tía cấp, mười nhì bậc sau:- Cấp Uý tất cả bốn bậc:+ thiếu hụt uý;+ Trung uý;+ Thượng uý;+ Đại uý.- cung cấp Tá có bốn bậc:+ thiếu tá;+ Trung tá;+ Thượng tá;+ Đại tá.- cung cấp Tướng gồm bốn bậc:+ thiếu thốn tướng, chuẩn Đô đốc Hải quân;+ Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân;+ Thượng tướng, Đô đốc Hải quân;+ Đại tướng.

Bạn đang xem: 2 sao 2 gạch là quân hàm gì

 2. Level quân hàm của quân nhân chăm nghiệp

Theo khí cụ tại Điều 16 Luật quân nhân siêng nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 thì level quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp hóa bao gồm:- Thượng tá quân nhân siêng nghiệp;- Trung tá quân nhân siêng nghiệp;- Thiếu tá quân nhân chăm nghiệp;- Đại úy quân nhân siêng nghiệp;- Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp;- Trung úy quân nhân chuyên nghiệp;- Thiếu úy quân nhân siêng nghiệp.

 3. Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ

Theo Điều 8 Luật nghĩa vụ quân sự thì level quân hàm của hạ sĩ quan, chiến binh gồm:- Thượng sĩ;- Trung sĩ;- Hạ sĩ;- Binh nhất;- Binh nhì.

Xem thêm: Cách Làm Đậu Phộng Rang Mắm Tỏi Ớt Siêu Ngon, Cách Làm Đậu Phộng Rang Nước Mắm Thơm Giòn

II. Dấu hiệu nhận thấy các cấp bậc hàm trong quân đội nhân dân

III. Hệ thống cấp bậc hàm vào Công an nhân dân

Theo cách thức tại Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018 thì hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân bao gồm:

 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan lại nghiệp vụ:

a) Sĩ quan cấp cho tướng bao gồm 04 bậc:Đại tướng;Thượng tướng;Trung tướng;Thiếu tướng;b) Sĩ quan cấp cho tá bao gồm 04 bậc:Đại tá;Thượng tá;Trung tá;Thiếu tá;c) Sĩ quan cung cấp úy có 04 bậc:Đại úy;Thượng úy;Trung úy;Thiếu úy;d) Hạ sĩ quan gồm 03 bậc:Thượng sĩ;Trung sĩ;Hạ sĩ.

 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật:

a) Sĩ quan cấp tá bao gồm 03 bậc:Thượng tá;Trung tá;Thiếu tá;b) Sĩ quan cấp cho úy gồm 04 bậc:Đại úy;Thượng úy;Trung úy;Thiếu úy;c) Hạ sĩ quan gồm 03 bậc:Thượng sĩ;Trung sĩ;Hạ sĩ.

 3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ:

a) Hạ sĩ quan nghĩa vụ có 03 bậc:Thượng sĩ;Trung sĩ;Hạ sĩ;b) Chiến sĩ nhiệm vụ có 02 bậc:Binh nhất;Binh nhì.

IV. Tín hiệu nhận biết các cấp bậc trong công an nhân dân