Trong ngôn ngữ lập trình, kiểu tài liệu đóng một mục đích vô cùng đặc biệt của một chương trình lập trình. Vậy kiểu dữ liệu là gì? Các kiểu dữ liệu thường chạm mặt trong C/C++ là gì? Hãy thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây nhé!


Kiểu tài liệu (data type) là gì?

Kiểu dữ liệu là thành phần căn bản của lập trình, nó là tập hợp những nhóm tài liệu có thuộc đặc tính, hệ giá trị và thao tác làm việc xử lý trên trường tài liệu đó.

Bạn đang xem: Kiểu dữ liệu trong c

Xem thêm: Cách Làm Quà Tặng Mẹ Ngày 20 10, Bật Mí Ý Tưởng Để Các Con Làm Quà Tặng Mẹ 20

Kiểu tài liệu giúp phân một số loại và xác minh giá trị, bộ nhớ của một thay đổi hoặc dữ liệu, tự đó chúng ta có thể xác định đổi thay đó trực thuộc kiểu quý hiếm nào (số nguyên, số thực,…).

*
Kiểu dữ liệu là thành phần chủ đạo của lập trình

Các kiểu dữ liệu trong C/C++

Kiểu dữ liệu cơ bản

Kiểu dữ liệuKích thước (Byte)Phạm vi giá trị
int (số nguyên)2-32,768 cho 32,767
float (số thực)43.4 x 10-38 mang đến 3.4 x 1038
double (số thực)81.7 x 10-308 mang lại 1.7 x 10308
char (ký tự)1-128 mang lại 127
bool (boolean)1true/false
void0Không lưu bất kể dữ liệu gì
wchar_t20 mang đến 65,535

Modifier vào C/C++

Trong C/C++ được cho phép các kiểu tài liệu char, int và double có các Modifier để trước chúng. Modifier được sử dụng để thông báo ý nghĩa của dạng hình cơ sở, hỗ trợ cho nó tăng sự chính xác hơn cùng với sự quan trọng của các tình huống đa dạng.

Có 4 nhiều loại Modifier vào C/C++: signed (có dấu), unsigned (không bao gồm dấu), long, short.

Kiểu dữ liệuKích thước (Byte)Phạm vi giá bán trị
unsigned char10 cho 255
signed char1-128 cho 127
unsigned int4-2,147,483,648 mang lại 2,147,483,647
signed int40 cho 4,294,967,295
short int2-32,768 mang đến 32,767
unsigned short int20 đến 65,535
long int4-2,147,483,648 mang đến 2,147,483,647
unsigned long int40 mang đến 4,294,967,295
long long int8-9,223,372,036,854,775,808 mang đến 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long long int80 đến 18,446,744,073,709,551,615

Bài viết trên đã giới thiệu đến các bạn các kiểu dữ liệu trong C/C++ thường xuyên gặp. Nếu như khách hàng thấy có lợi thì hãy share với bạn bè và hãy nhờ rằng để lại phản hồi phía bên dưới nhé!