BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒCHÂN TRỜI SÁNG TẠOKẾT NỐI TRI THỨCCÁNH DIỀU

a. Lốt hiệu nhận biết biểu thiết bị Tròn (địa lý)

 

b. Phương pháp vẽ biểu đồ dùng Tròn (địa lý)

 

c. Phương pháp nhận xét biểu vật dụng Tròn (địa lý)

d. đầy đủ lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ gia dụng Tròn (địa lý)

e. Phải dùng thước đo % (không đề xuất lấy % x 3,6o), tránh việc dùng thước đo độ

 

g. Ví dụ như minh họa cụ thể biểu thiết bị Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://hiendai.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://hiendai.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://hiendai.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://hiendai.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://hiendai.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://hiendai.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://hiendai.edu.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-47)

 

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ tương thích nhất diễn tả cơ cấu diện tích mặt nước ngọt cùng nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 với năm 2014.

Bạn đang xem: Sơ đồ hình tròn

Rút ra hầu như nhận xét bắt buộc thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô nửa đường kính nữa đường tròn:

*Tính cơ cấu tổ chức (%):

Áp dụng cách tính như trên, ta được bảng kết quả đầy đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích mặt nước ngọt cùng nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 với năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng cơ cấu 100% tương ứng nữa mặt đường tròn (1800).

-Do đó 1% tương ứng cung 1,80 của con đường tròn.

Xem thêm: 30 Lời Chúc Mừng Tết Trung Thu Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn Cực Hay Và Ý Nghĩa

2.Nhận xét (và phân tích bảng số liệu):

Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản của việt nam từ 2005 – năm trước giảm từ 948,8 xuống 738,2 nghìn ha, năm 2014 giảm 1,3 lần năm 2005, nuốm thể:

+Diện tích mặt nước ngọt tăng: vội 1,1 lần (308,5 ngàn ha đối với 288,2 ngàn ha)

+Diện tích phương diện nước mặn, lợ giảm: gấp 1,5 lần (660,6 ngàn ha đối với 429,7 ngàn ha)

Về quy mô diện tích s nước mặn, lợ luôn luôn cao hơn diện tích s mặt nước ngọt, chũm thể:

+Năm 2005: vội vàng 2,3 lần (660,6 nghìn ha so với 288,2 nghìn ha)

+Năm 2014: cấp 1,4 lần (429,7 nghìn ha đối với 308,5 ngàn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích s mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm mập nhất: 97,7% với 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi hỗn hợp, thuỷ sản không giống (dưới 1%) chỉ chiếm rất nhỏ, ít trở nên động.

+Đối với diện tích s mặt mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm mập nhất: 80,0% với 84,5%, nhưng sút 165,3 nghìn ha.

-Nuôi cá chiếm khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 nghìn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi lếu hợp, thuỷ sản khác chỉ chiếm khá, sút nhanh: 92,4 nghìn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, diện tích s mặt nước ngọt tăng khá, chiếm chủ yếu là diện tích s nuôi cá; đối với diện tích phương diện nước mặn, lợ nhiều hơn diện tích khía cạnh nước ngọt, vẫn có xu hướng giảm và chiếm chủ yếu là diện tích s nuôi tôm.